Bee Inc.

Huisvest de WildeBij

De wilde Bij – ook wel solitaire Bij genaamd heeft een speciale relatie met haar biotoop. Als autonoom insect met een korte levens-cyclus zoekt zij, anders dan de honingBij, haar stuifmeel in een straal van 200 meter en legt ze haar larfjes in gevonden holtes in bomen, de aarde of zelfs stenen muren. 
Een goed werkend bijenhotel

Heel selectief is de solitaire bij niet als het om nest ruimte gaat maar een paar punten zijn wel belangrijk.

 

Wanneer de nestholte is goedgekeurd, begint het vrouwtje met een aantal foerageer-vluchten. Hierbij verzamelt zij stuifmeel dat achteraan in de nestholte wordt opgestapeld om vervolgens haar larfje op te leggen. Daarna wordt een wand gebouwd van beschikbaar materiaal, modder en speeksel, zodat er een cel ontstaat. Dit wordt herhaald tot de holte is volgebouwd. 

Door al ons bouwen en asfalteren zijn Bijen hongerig en is het lastig voor de wilde Bij om een geschikt hol te vinden om te nestelen. De Bijenhotels, uit regio-hout gezaagd, bieden de wilde bij een nestruimte en daarmee een manier om te overleven in de stedelijke omgeving.
 

Een Bijenhotel plaatsen kan het hele jaar door. In de lente kunnen de dracht-planten bloeien in de omgeving van het hotel. Het hotel kan zowel in burcht als in kristal vorm geleverd worden. Bijenburcht


Een functioneel design object van lokaal hout. Dit kan naar eigen inzicht in een bloemenperk, als entree voor een kantoor, op een rotonde in een stedelijke omgeving geplaatst worden. We zien ook veel buurtinitiatieven die een Bijenburcht plaatsen in hun plantsoen

De hoogte van de palen varieert tussen de 1,50 en 2 meter

lespakket

Voor basis scholen waar bij je alles leert over de Bij
Bijvoorbeeld dat er 350 soorten zijn in Nederland alleen al
Dat de meesten er maar 2 a 3 soorten kennen HoningBij ,Wesp
en de Hommel.  Lespakket is kompleet met Bijen hotel antwoorden kaarten , site (met de vragen uitleg en filmpjes) & niet geheel onbelangrijk biologische zaden voor de broodnodige stuifmeel.  Hotel en zaden maken de bijen idylle op school kompleet. 


Onderzoek

In samenwerking met Eis onderzoek naar voorkeur stoort gaten 20 kristallen van Amsterdams iepen. 10 met glad geschuurde gaten en 10 met  grof geboorde gaten  en om in bijen rijke omgeving op gehangen in het Archeon.

Er gaan veel verhalen de ronde over de manier van boren. Bijen zou hun vleugel openhalen aan de grof geboorde gaten. Het onderzoek wees uit dat het de Bij niets uitmaakt en de gaten even intensief gebruikten. 

Gewassen


Drachtplanten die worden gewaardeerd door de solitaire bij:

De anijsplant (Pimpinella anisum) is een bloemdragende plant die behoort tot de schermbloemenfamilie (Umbelliferae of Apiaceae). Anijs wordt gebruikt voor het aromatiseren van gerechten en kan daarnaast een medicinale werking hebben. Anijs is niet hetzelfde als steranijs, hoewel ze vergelijkbaar smaken.


De Beemdkroon (Knautia arvensis) is een plant uit de kaardebolfamilie (Dipsacaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend, maar sterk afgenomen. Beemdkroon komt voor in Europa en Azië.

Beemdkroon is een vaste plant. De plant wordt 15-60 cm lang en heeft grijsgroene bladeren. De onderste bladeren heel en de bovenste veerspletig. Beemdkroon heeft een vertakte wortelstok (rizoom) en soms ook uitlopers. De stengel is door zeer korte haren grijs behaard en door de langere haren stijf behaard. Beemdkroon bloeit met lila bloemen vanaf juni tot de herfst. Ook komen soms witte of gele bloemen voor.


De hemelsleutel (Hylotelephium telephium, synoniemen: Sedum telephium, Sedum purpurascens en Sedum purpureum) is een vaste plant, die behoort tot de vetplantenfamilie (Crassulaceae).

De plant komt voor op vochtige, voedselrijke grond in bermen, onder struikgewas, in open loofbossen en op dijken. De plant komt van nature voor in Eurazië. Cultivars van de hemelsleutel worden in tuinen aangeplant.
Als relatiegeschenk

Bijen Hotel als relatiegeschenk
wij kunnen  teksten en of logo wij op hotel en of burcht laseren.

26 extra hotels op de Zuidas Amsterdam

onder het Nhow hotel  en in het Rembrandpark plaatsen wij binnekort 26 Burchten in totaal.

Robotacina

Koppelingspad

Amsterdam Noord bijen burcht staand in zand en leem. Hier in huisvest zit Oa de zand Bij 

Logo Zoeterwoude

Laser plaats logo op 12 burchten in Zoeterwoude 

Basisschool plaats burcht

Basis school in Den Haag zaait en plaats burcht


Bee Inc.