BijenKristal

 

Heel selectief is de solitaire bij niet als het om nest ruimte gaat maar het belangrijkste is wel dat nestholte droog is en blijft. Vorm van onze kristallen en burchten is naast mooi, simpel en puur ook functioneel.  De vorm zorgt er voordat de gaatjes licht omhoog lopen

Door al ons bouwen en asfalteren zijn Bijen hongerig en is het lastig voor de wilde Bij om een geschikt hol te vinden om te nestelen. De Bijenhotels, uit regio-hout gezaagd, bieden de wilde bij een nestruimte en daarmee een manier om te overleven in de stedelijke omgeving.

Nest ruimte

Over Bee Inc.

Created with Sketch.

Wij huisvesten de wilde bij.

Bee Inc. is ontstaan door een bestaand honingraatvorm bijenhotel uit te ontwikkelen naar een kristalvorm. Deze kristalvorm blijkt veel functioneler te zijn, omdat het object gewapend moet zijn tegen wind en regen. De wilde Bij moet hier immers rustig in kunnen schuilen en zijn nest kunnen bouwen. Doordat de gaten in het kristal haaks op de schuine wanden staan en niet geheel doorgeboord zijn is het tocht, wind en water vrij. Vorm volgt hier dus functie.

Onze motivatie

Created with Sketch.

Wij zijn gemotiveerd door de afname van de biodiversiteit binnen de stad. Daar moet iets aan gebeuren, en zo zijn wij op het idee gekomen om de oorsprong van dit probleem aan te pakken door middel van het huisvesten van de wilde bij.

Productie

Created with Sketch.

De eerste Bee Inc. producten werden vervaardigd uit wat de stad of het landgoed ons levert. Dit is een bewuste keuze. Jaarlijks worden er in steden duizenden bomen gekapt. Bomen die ziek zijn, te gevaarlijk worden of in de weg staan. In de bossen van landgoederen wordt er gekapt om de bomen populatie gezond te houden. Jaarlijks dient een bos gerooid te worden!. Dit maakt Bee Inc. tot een mooi voorbeeld van de circulaire stad
Zo gebruikt Bee Inc. stads- en regiohout.

Het is productie hout vervaardigd uit mooie rechte stammen. Uit dit hout worden de bijenkristallen gemaakt die wij hier verkopen. We werken hier samen met lokale bedrijven uit de stad en haar omgeving.

De door Bee Inc., lokaal uitgekozen verwerkingsbedrijven en zagerijen helpen het doel om bomen uit de regio te verwerken tot geregistreerd, gezaagd en gedroogd hout, en zo te behouden voor haar bewoners, in de vorm van eerlijke producten. De bomen verdwenen vaak van wortel tot tak als afval ter plekke in een versnipperraar en werden zo afgevoerd als compost of brandstof. Zonde vonden wij. Waarom zou je immers een boom uit je tuin of plantsoen laten verwijderen en vervolgens een schutting uit Scandinavië of een tuin-set uit Indonesië kopen? Het doel is een duurzame en ecologische oplossing, want er wordt minder hout geïmporteerd en getransporteerd van ver en de CO2 blijft ook nog eens in het hout zitten.


Bij

Huisvest de Wilde Bij

BijenBurcht

Een functioneel design object van regio hout. Dit kan naar eigen inzicht in een bloemenperk, als entree voor een kantoor, op een rotonde in een stedelijke omgeving geplaatst worden. We zien ook veel buurtinitiatieven die een Bijenburcht plaatsen in hun plantsoen

Zuid as

lespakket

Voor basis scholen waar bij je alles leert over de Bij.
Bij-voorbeeld dat er alleen al 350 soorten zijn in Nederland.
Dat de meesten er maar 2 a 3 soorten kennen HoningBij ,Wesp en de Hommel.
Lespakket is compleet met Bijen hotel antwoorden kaarten, site (met de vragen uitleg en filmpjes) & niet geheel onbelangrijk biologische zaden voor de broodnodige stuifmeel. 
Hotel en zaden maken de bijen idylle op school compleet. 

Les materiaal

Het verschil

Tussen de Sociale en Solitaire bij

Created with Sketch.

De Wilde Bij is niet, zoals sommige mensen denken, een verwilderde honingbij. Het is een verzamelnaam voor alleen levende, oftewel Solitaire Bijen. De levenswijze verschilt grondig van die van de honingbij. Bij de Solitaire Bijen heeft elk vrouwtje een eigen nestholte waarin ze haar eitjes legt.

 

De levenscyclus van de Solitaire Bijen behelst slechts enkele maanden. In die periode gaat elk vrouwtje op zoek naar een geschikte nestplaats. Wanneer de nestholte is goedgekeurd, begint het vrouwtje met een aantal foerageervluchten. Hierbij wordt stuifmeel verzameld dat achteraan in de nestholte wordt opgestapeld. Wanneer voldoende stuifmeel is verzameld legt het vrouwtje er een eitje op. Hiervoor wordt dan een wand gebouwd van modder en speeksel, zodat er een cel ontstaat. Daarna wordt alles herhaald tot de holte volgebouwd is met cellen.

Onderzoek 


In samenwerking met Eis onderzoek naar voorkeur stoort gaten 20 kristallen van Amsterdams iepen. 10 met glad geschuurde gaten en 10 met  grof geboorde gaten  en om in bijen rijke omgeving op gehangen in het Archeon   

Er gaan veel verhalen de ronde over de manier van boren. 'Bijen zou hun vleugel openhalen aan de grof geboorde gaten'. Het onderzoek wees uit dat het de Bij niets uitmaakt en de gaten even intensief gebruikten.
Klik hier voor gehele onderzoek 


Meer feiten:
één derde van het menselijk voedsel is afhankelijk van de bestuiving van bijen.

De economische waarde van bestuiving is   
€153 miljard. Aldus een artikel uit New Scientist van april 2020 door Irene Faa

onderzoek nest ruimte

Twijfel niet aan de natuur die is  sterk.  

We moeten ze gewoon echt de ruimte geven!

Gewassen

 

Drachtplanten die worden gewaardeerd door de solitaire bij: 

Created with Sketch.


 

De anijsplant (Pimpinella anisum) is een bloemdragende plant die behoort tot de schermbloemenfamilie (Umbelliferae of Apiaceae). Anijs wordt gebruikt voor het aromatiseren van gerechten en kan daarnaast een medicinale werking hebben. Anijs is niet hetzelfde als steranijs, hoewel ze vergelijkbaar smaken.


De Beemdkroon (Knautia arvensis) is een plant uit de kaardebolfamilie (Dipsacaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend, maar sterk afgenomen. Beemdkroon komt voor in Europa en Azië.

Beemdkroon is een vaste plant. De plant wordt 15-60 cm lang en heeft grijsgroene bladeren. De onderste bladeren heel en de bovenste veerspletig. Beemdkroon heeft een vertakte wortelstok (rizoom) en soms ook uitlopers. De stengel is door zeer korte haren grijs behaard en door de langere haren stijf behaard. Beemdkroon bloeit met lila bloemen vanaf juni tot de herfst. Ook komen soms witte of gele bloemen voor.

De hemelsleutel (Hylotelephium telephium, synoniemen: Sedum telephium, Sedum purpurascens en Sedum purpureum) is een vaste plant, die behoort tot de vetplantenfamilie (Crassulaceae).

De plant komt voor op vochtige, voedselrijke grond in bermen, onder struikgewas, in open loofbossen en op dijken. De plant komt van nature voor in Eurazië. Cultivars van de hemelsleutel worden in tuinen aangeplant. De plant wordt 25-60 cm hoog en heeft dikke, eironde tot omgekeerd eirond-lancetvormige, zittende bladeren met een gekartelde tot getande bladrand. De plant heeft rechtopstaande, kale bloemstengels.

Hemelsleutel bloeit van juli tot september met paarsrode, soms roze of geelgroene bloemen. De deltavormige kelkbladen zijn ongeveer 1,5 mm groot. De meeldraden zijn iets korter dan de kroonbladen. De bloemen zitten in dichte tuilen.


De muurpeper of jodenbaard (Sedum acre) is een 5-25 cm hoge, vaste plant uit de vetplantenfamilie (Crassulaceae). De naam peper is afgeleid van de scherpe smaak van de bladeren.

De plant wordt ook wel ‘tripmadam’ genoemd, maar die naam hoort eigenlijk bij de soort Sedum reflexum.

De plant vormt vaak kleine tapijten. De 3-4 mm grote bladeren zitten dicht opeen langs de stengels. De plant bloeit van mei tot augustus met felgele 1,2 cm grote bloemen. De bloemen hebben vijfkroon- en vijf kelkbladeren.


De bergamot (Citrus bergamia, ook wel Citrus aurantium subsp. bergamia) is een kleine, ronde tot peervormige, zure citrusvrucht, die aan een boom groeit. De boom kan ongeveer 4 meter hoog worden. Op basis van genetisch onderzoek uit 2000 denkt men dat de bergamot een kruising is tussen Citrus limetta, een soort limoen, en Citrus aurantium, dat is de zure sinaasappel. Onbekend is of het een spontane, natuurlijke kruising betreft. Citrus aurantium komt van oorsprong voor in zuidelijk Vietnam.

Kattenkruid (Nepeta) of Neppe[1] is een geslacht van 250 soorten uit de lipbloemenfamilie (Labiatae oftewel Lamiaceae). Het geslacht is nauw verwant aan de geslachten Glechoma, Stachys en Prunella. Het geslacht komt van nature voor in Europa en Azië.  

De stengels groeien op de knopen en vormen vaak bodembedekkende tapijten. De bladeren zijn vaak grof getand en zachtbehaard. De recht opstijgende stengels dragen de kleine, buisvormige bloemen in paren in de bladoksels.

Koninginnekruid of leverkruid (Eupatorium cannabinum) is een plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). De soort wordt 30-170 cm hoog en groeit op vochtige plaatsen, bijvoorbeeld in ruigtes, aan waterkanten, in moerassen, rietlanden en vochtige bossen.

De grote kattenstaart (Lythrum salicaria) is een 0,5-1 m hoge vaste plant uit de kattenstaartfamilie (Lythraceae). De soortaanduiding salicaria betekent: met blad dat lijkt op een wilgenblad.De lange, rechtopgaande, vierkantige stengels zijn meestal onvertakt en hebben vier in de lengte verlopende strepen. De 3-8 cm lange, lancetvormige tot eironde bladeren staan onderaan in kransen, kruisgewijs tegenover elkaar, maar aan de top verspreid.

De 1-1,6 cm grote bloemen groeien in schijnkransen uit de oksels van de bovenste bladen, elk heeft vier tot meestal zes kroonbladen en twaalf meeldraden. De paarsrode bloemen zijn gerangschikt in een tot 35 cm lange schijnaar. Ze zijn tweeslachtig. De bloeiperiode loopt van eind juni tot begin september. De paarsrode bloemen zijn trimorf: ze komen in drie verschillende vormen voor, die overigens vrijwel alleen in lengte van meeldraden en stamper verschillen.

De blauwe knoop (Succisa pratensis, synoniem: Scabiosa succisa) is een vaste plant uit de kaardebolfamilie (Dipsacaceae) . De soort staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als algemeen voorkomend maar sterk afgenomen. Ook komt de plant voor op de Belgische Rode Lijst van planten. De blauwe knoop komt voor in de gematigde gebieden van Eurazië en wordt ook als sierplant gebruikt. Succisa betekent van onderen afgesneden. 

Meer op www.drachtplanten.nl 


Bee Inc. projecten

Rai amsterdam

Hotel nhow Hotel Rai Amsterdam

wandelroute zuidas

langs Wandelroute Zuidas Amsterdam

Erdi

Erdi voegt Burchten toe aan assortiment

Zaaien

Zaai Alarm

Bijen burcht

Leem burcht Amsterdam Noord

Red de bij

Waterretentie dak Oostelijke handels kade Amsterdam

Bee-utiful

Basisschool plaatst burcht.  Den Haag 

Biodiversiteit

Expositie grand Hornu Belgie

Huisvest de wilde bij

Robotanica Tolhuistuin Amsterdam

Parool bij

Parool           

Plaats bijen hotel

Notaris kantoor Oost Amsterdam

kunst bijen hotel

Dutchdesignweek Eindhoven

De wereld aan je voeten

De wereld aan je voeten

Multifunctioneele objecten

Meubel objecten

warenhuis

In opdracht

Meer informatie?  Wij helpen u graag.

Netherlands