Bee Inc.

Huisvest de WildeBij


Heel selectief is de solitaire bij niet als het om nest ruimte gaat maar het belangrijkste is wel dat nestholte droog is en blijft. Vorm van onze kristallen en burchten is naast mooi, simpel en puur functioneel.  De vorm zorgt er voordat de gaatjes licht omhoog lopen
 
Wanneer de nestholte is goedgekeurd, begint het vrouwtje met een aantal foerageer-vluchten. Hierbij verzamelt zij stuifmeel dat achteraan in de nestholte wordt opgestapeld om vervolgens haar larfje op te leggen. Daarna wordt een wand gebouwd van beschikbaar materiaal, modder en speeksel, zodat er een cel ontstaat. Dit wordt herhaald tot de holte is volgebouwd. 

Door al ons bouwen en asfalteren zijn Bijen hongerig en is het lastig voor de wilde Bij om een geschikt hol te vinden om te nestelen. De Bijenhotels, uit regio-hout gezaagd, bieden de wilde bij een nestruimte en daarmee een manier om te overleven in de stedelijke omgeving.

Solitaire of wilde bijen 

Solitaire of wilde bijen vormen tezamen met de hommels en de honingbijen de superfamilie van Apoidea s.l.. In Nederland komen circa 350 soorten voor, onder andere met de volgende geslachten: zijdebijen, groefbijen, zandbijen, metselbijen en behangersbijen.

Algemeen

Waar honingbijen en enkele soorten hommels een sociale levenswijze hebben, doet de solitaire bij alles alleen: het maken van een nest, het zoeken van voedsel en het leggen van eitjes. Het komt ook wel voor dat nesten die dicht bij elkaar liggen een kolonie vormen, maar dat hoeft niet. Ook komt het voor dat de bijen dezelfde ingang gebruiken voor het nest (communaal), maar ook dat hangt van de soort af. Solitaire bijen leven meestal maar een paar weken, de nakomelingen overwinteren soms als larve, soms als pop en soms als imago.

Levenswijze

Wilde bijen hebben vaak een heel speciale relatie met hun biotoop. Soms zijn ze voor hun voedsel (nectar en stuifmeel) geheel afhankelijk van één soort plant. Dit wordt monofaag genoemd, en een voorbeeld is de slobkousbij die alleen op de grote wederik (Lysimachia vulgaris) leeft. Ook zijn er soorten die uitsluitend in zanderige bodem nestelen zoals de schorzijdebij. De actieradius, het gebied waarbinnen een bij voedsel zoekt, is niet erg groot en mede afhankelijk van de grootte van de bij. Honingbijen en hommels vliegen op meerdere soorten planten, polyfaag genoemd, en zijn dus minder afhankelijk van het biotoop. Een honingbij kan wel 3 kilometer van haar kolonie een voedselplant (drachtplant) vinden. Wilde bijen vliegen vaak op planten waar honingbijen 'hun neus voor ophalen'. Het vervoer van het stuifmeel, eiwitrijk voedsel voor de larven, gebeurt ook per soort verschillend. Enkele soorten hebben zogenaamde korfjes aan hun achterpoten, anderen zoals metselbijen hebben lange haren aan hun buik, buikschuier genoemd, waartussen de stuifmeelpollen goed blijven zitten. Sommige soorten wilde bijen verzamelen het in hun speciaal daarvoor ontworpen krop, een verbreding van het spijsverteringskanaal.

Nesten

Houtschijf als bijenhotel met gaten voor solitaire bijen

Wilde bijen nestelen op heel verschillende plekken, dat verschilt per soort. De meeste soorten wilde bijen maken een nest in (zand)grond, soms gewoon verticaal naar beneden, anderen graven horizontaal in een talud of dijk. Weer anderen kauwen zelf een nestholte uit in verrot hout of gebruiken oude kevergangen in dood hout. Maar ook holtes in stenen muren of holle rietstengels worden afhankelijk van welk soort als nestlocatie gekozen. Nesten worden op verschillende manieren afgewerkt. Harsbijen bouwen hun eigen kleine broedcelletje van leem en hars, de behangersbij gebruikt stukjes blad, de wolbij harige vezels van planten en zijdebijen gebruiken een zelfgemaakte vloeistof die na opdroging een zijdeachtige glans heeft.
bron:Wikipedia

Bijenburcht

Een functioneel design object van regio hout. Dit kan naar eigen inzicht in een bloemenperk, als entree voor een kantoor, op een rotonde in een stedelijke omgeving geplaatst worden. We zien ook veel buurtinitiatieven die een Bijenburcht plaatsen in hun plantsoen
 
 De hoogte van de palen varieert tussen de 2 & 2,5 meter boven de grond.


We produceren met behulp van NL houtleveranciers en maakbedrijven uit de Zaanstreek. Ook maken we gebruik van de productie capaciteit van www.binthout.nl

.

Kristal

De BijenKristal is ongeveer 40 cm hoog. Hij is uitermate geschikt voor op het balkon, in de tuin maar ook in de openbare ruimte. Deze kristal kan opgehangen worden aan een schutting, lantaarnpaal of een gevel. Ook leuk om tussen je verticale tuin te hangen

Het is een bijzondere vorm met een bijzonder productieproces. De lastig te zagen kristal werd voor het schooltuinen project volledig automatisch met behulp van een robotarm met kettingzaag

We produceerden voor dat project niet alleen milieuvriendelijk door het hergebruik van gerooid hout uit de stad, maar we produceren ook sociaal duurzaam: de gaten in de kristal worden geboord door Magis020, een werkervaring en re-integratiebedrijf. 

De leverantie van hout alsmede het productieproces willen we nog verder verduurzamen maar we willen ook een efficiënt productie proces. Onze zoektocht is continu in beweging.lespakket

Voor basis scholen waar bij je alles leert over de Bij
Bijvoorbeeld dat er 350 soorten zijn in Nederland alleen al
Dat de meesten er maar 2 a 3 soorten kennen HoningBij ,Wesp
en de Hommel.  Lespakket is kompleet met Bijen hotel antwoorden kaarten , site (met de vragen uitleg en filmpjes) & niet geheel onbelangrijk biologische zaden voor de broodnodige stuifmeel.  Hotel en zaden maken de bijen idylle op school kompleet. 


wat heeft voorkeur Bij

Onderzoek In samenwerking met Eis onderzoek naar voorkeur stoort gaten 20 kristallen van Amsterdams iepen. 10 met glad geschuurde gaten en 10 met  grof geboorde gaten  en om in bijen rijke omgeving op gehangen in het Archeon   

Er gaan veel verhalen de ronde over de manier van boren. Bijen zou hun vleugel openhalen aan de grof geboorde gaten. Het onderzoek . wees uit dat het de Bij niets uitmaakt en de gaten even intensief gebruikten.
Klik hier voor gehele onderzoek 


Meer feiten:

80% van de planten die we eten is voor de bestuiving afhankelijk van insecten. De economische waarde van bestuiving is EUR 153 miljard. Aldus een artikel uit New Scientist van april 2020 door Irene Faas. 

Twijfel niet aan de natuur die is  sterk.  We moeten ze gewoon echt de ruimte geven!

Gewassen


welke moet je planten:

Drachtplanten die worden gewaardeerd door de solitaire bij:

De anijsplant (Pimpinella anisum) is een bloemdragende plant die behoort tot de schermbloemenfamilie (Umbelliferae of Apiaceae). Anijs wordt gebruikt voor het aromatiseren van gerechten en kan daarnaast een medicinale werking hebben. Anijs is niet hetzelfde als steranijs, hoewel ze vergelijkbaar smaken.


De Beemdkroon (Knautia arvensis) is een plant uit de kaardebolfamilie (Dipsacaceae). De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als algemeen voorkomend, maar sterk afgenomen. Beemdkroon komt voor in Europa en Azië.

Beemdkroon is een vaste plant. De plant wordt 15-60 cm lang en heeft grijsgroene bladeren. De onderste bladeren heel en de bovenste veerspletig. Beemdkroon heeft een vertakte wortelstok (rizoom) en soms ook uitlopers. De stengel is door zeer korte haren grijs behaard en door de langere haren stijf behaard. Beemdkroon bloeit met lila bloemen vanaf juni tot de herfst. Ook komen soms witte of gele bloemen voor.


De hemelsleutel (Hylotelephium telephium, synoniemen: Sedum telephium, Sedum purpurascens en Sedum purpureum) is een vaste plant, die behoort tot de vetplantenfamilie (Crassulaceae).

De plant komt voor op vochtige, voedselrijke grond in bermen, onder struikgewas, in open loofbossen en op dijken. De plant komt van nature voor in Eurazië. Cultivars van de hemelsleutel worden in tuinen aangeplant.
Bee Inc. projecten

Hotel nhow Hotel Rai Amsterdam

langs Wandelroute Zuidas Amsterdam

Erdi voegt Burchten toe aan assortiment

Zaai Alarm

Leem burcht Amsterdam Noord

Waterretentie dak Oostelijke handels kade Amsterdam

Basisschool plaatst burcht.  Den Haag 

Expositie grand Hornu Belgie

Robotanica Tolhuistuin Amsterdam

Parool           

Notaris kantoor Oost Amsterdam

Dutchdesignweek Eindhoven